1. Phí chuyển tiền

 • Chuyển tiền du học: 0.2% số tiền chuyển (Phí tối thiểu 10 USD)
 • Chuyển tiền cho các mục đích khác (bao gồm: chuyển tiền định cư;chuyển tiền khám, chữa bệnh; chuyển tiền công tác, du lịch, thăm viếng tại nước ngoài; chuyển tiền trợ cấp thân nhân; chuyển tiền cho các mục đích hợp pháp khác): 0.2% số tiền chuyển (Phí tối thiểu 10 USD)

2. Điện phí

 • 5 USD

3. Phí thu hộ ngân hàng nước ngoài

 • Đối với đồng USD: 20 USD
 • Đối với đồng EUR: 25 EUR
 • Đối với đồng GBP: 35 GBP
 • Đối với đồng JPY: 0.1% số tiền chuyển (tối thiểu 5000 JPY)
 • Ngoại tệ khác: Quy đổi tương ứng 30 USD

Lưu ý:

 • Trường hợp phí chia sẻ (Phí SHARE): người chuyển chịu phí đầu Việt Nam bao gồm phí chuyển tiền và điện phí. Người nhận chịu phí đầu nước ngoài là phí thu hộ ngân hàng nước ngoài.
 • Trường hợp phí thu toàn bộ đầu chuyển (Phí OUR): người chuyển chịu toàn bộ phí đầu Việt Nam và phí đầu nước ngoài bao gồm: phí chuyển tiền, điện phí và phí thu hộ ngân hàng nước ngoài.
 • Trường hợp phí thu toàn bộ đầu nhận (Phí BEN): người nhận chịu toàn bộ phí đầu Việt Nam và phí đầu nước ngoài bao gồm: phí chuyển tiền, điện phí và phí thu hộ ngân hàng nước ngoài.

 

 

YÊU CẦU GỌI LẠI

  0988.56.5555 ( Hotline 24/7)